isce-logo

Servicii de consultanta specializata A.H.E. râul JIU

Photo-consultanta-hidro-3.jpg
Photo-consultanta-hidro.jpg
Photo-consultanta-hidro-4.jpg

Descriere proiect

Obiectivul de investiţii  ,,AHE a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti’’, localizat pe teritoriile judeţelor Hunedoara şi Gorj, are indicatorii economici aprobaţi iniţial prin Anexa la Hotarârea de Guvern nr.10/2003 privind aprobarea indicatorilor economici ai obiectivului de investiţii, publicată in Monitorul Oficial al României Partea I, 57/31.01.2003.

Ca urmare a HGR 10/2003, în anul 2003 a fost realizat de către S.C. ISCE S.A. Proiectul  Tehnic privind amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti.

Acest Proiect Tehnic a stat la baza definirii condiţiilor de lucrări prezentate în Caietele de sarcini pentru elaborarea Ofertei, respectiv a Contractului de execuţie nr. 21 DI/26.01.2004  încheiat în urma procedurii de achiziţie prin Licitaţie publică deschisă “ între SC HIDROELECTRICA SA şi Asociaţia formată din S.C. Romelectro S.A. (lider), S.C. Hidroconstrucţia S.A. şi S.C. ISPH S.A.

Lucrările de execuţie au demarat în luna octombrie 2004, în acest moment obiectivul de investiţii fiind realizat in procent de 65-70%.

Prin HG 1297/20 septembrie 2006 obiectivul  ,,AHE a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti’’ a fost declarat obiectiv de investiţii de utilitate publică de interes naţional.

Provocari

Servicii de consultanta specializata pentru A.H.E. a râului JIU pe sector Livezeni-Bumbeşti