isce-logo

CENTRALE TERMOELECTRICE

Teste de performanta pentru Centralele Termoelectrice in conformitate cu prevederile Transelectrica

Pentru ca experienta conteaza, specialisti cu peste 15 ani experienta in domeniu si peste 20 de proiecte finalizate cu success!

Servicii

Probe de functionare:

Teste de performanta  pentru Centralele Termoelectrice in conformitate cu prevederile Transelectrica :

1.1.COD:TEL-07.V OS-DN/280 :’’Verificarea functionarii grupurilor hidroelectrice si termoelectrice in reglaj primar’’

1.2. COD:TEL-07.V OS-DN /190 :’’Verificarea functionarii grupurilor hidroelectrice si termoelectrice in reglaj secundar’’

1.3.COD:TEL-07.V OS-DN /154 :’’Calificarea furnizorilor de servicii tehnologice de sistem’’

 

Automatizari:

 • Proiecte tehnice, specificaţii tehnice şi/sau caiete de saircini pentru modernizarea, reabilitarea sau retehnologizarea sistemelor tehnologice şi a echipamentelor de automatiare din centralele termoelectrice.
 • Modernizări si reabilitări ale instalaţiilor de măsură, control, protecţie şi reglare automată pentru procese şi instalaţii energetice si pentru procese şi instalaţii industriale ;

Instalatii de automatizare de tip RAFP ( Regulator Automat Frecventa – Putere ).

Proiectare  si executie instalatii de tip automat programabil ce contine urmatoarele functionalitati:

 • Coordonarea permanentă şi sigură între platforma SCADA de la D.E.N. şi Unităţile Dispecerizabile (UD).
 • Semnalul de punct de funcţionare va respecta semnificaţia din Codul Comercial: Valoare curentă de putere netă.
 • Eliminarea ambiguitătilor în stabilirea punctelor de funcţionare la nivelul grupurilor .
 • Respectarea cerinţelor pieţei actuale de energie dar si a cerinţelor legate de trecerea la piaţa intraday.
 • O mai bună coordonare şi conducere eficientă a S.E.N., prin cunoaşterea simultană a cerinţelor şi a puterii produse de fiecare grup.
 • Menţinerea calificării pentru servicii de sistem a grupurilor generatoare a CTE. si implicit a veniturilor suplimentare obţinute prin funcţionarea în reglaj secundar.

 Echipamentele SC ISCE SA de tip RAFP asigura calificarea CTE pentru servicii de sistem in limita prevederilor :

1.1.COD:TEL-07.V OS-DN/280 :’’Verificarea functionarii grupurilor hidroelectrice si termoelectrice in reglaj primar’’

1.2. COD:TEL-07.V OS-DN /190 :’’Verificarea functionarii grupurilor hidroelectrice si termoelectrice in reglaj secundar’’

1.3.COD:TEL-07.V OS-DN /154 :’’Calificarea furnizorilor de servicii tehnologice de sistem’’

Diferentiatori

15

Ani de experienta

10

Centrale termoelectrice

15

Clienti multumiti

Lista proiecte similare

 • Teste si verificari functionale ale grupului nr 4 IERNUT;
 • Consultanţă tehnica privind sistemul de reglaj protecţie a turbinei de 220 MW TA1 din F.E. Rovinari;
 • Realizarea sistemului de măsură cu tradactor de proximitate la lagărul nr.1 ale unei turbine F1C 330 MW
 • Măsuratori de vibraţii la TA3 – F.E. Rovinari;
 • Activităţi de inginerie, asistenţă tehnică si consaltanţă în domeniul echipaimentelor energetice pentru programul de reabilitare al grupurilor nr. 5 şi nr. 6 din F.E. Turceni;
 • Lucrări de consultanţă în cadrul programului A2 C.T.E. Rovinari, blocurile 5 şi 6;
 • Punerea in funcţie a blocului energetic de 330 MW nr. 7 si nr. 3 din C.E.T. Turceni;
 • Probe de garanţie Ia bloculurile energetice de 200 MW din C.T.E. Rovinari şi C.T.E. Doiceşti;
 • Instrucţiuni de exploatare pentru turbina DSL – 50 MW;
 • Studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi caiet de sarcini pentru amenajarea hidroenergetică Bumbeşti-Livezeni ;
 • Studiu de fezabilitate, pentru centrala hidroelectrica de pompaj Tarniţa-Lăpusteşti ;
 • Proiectarea structurii metalice a sălii cazanelor C.E.T. Brăila ;
 • Proiectarea structurii metalice a staţiei de concasare de la C.E.T. Timişoara ;
 • Proiectare structura metalică Coş de fum Oradea ;
 • Proiectare structura metalică a turnului de comanda Porţile de Fier

Clientii Nostri

Contacteaza-ne

Fie ca vrei sa afli informatii despre serviciile noastre, ai o provocare pentru noi sau vrei sa ne saluti.

Ne gasesti folosind una din metodele de contact de mai jos.

Adresa

Str. Sf. Petru Tei nr. 53,
Sector 2, CP 023744,
Bucureşti, România

Informatii contact

Telefon: 0212116034

E-mail: andreiene@isce.ro

Fax: 004 0724580196

Mobil: 004 0724580196