isce-logo

Parc Eolian Moldova Noua

53077_1.jpg
eoliene1.jpg
parc-eolian.jpg

Descriere proiect

Verificarea conformitatii Parcului Eolian Moldova Noua  cu prevederile procedurilor in vigoare privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene

Model turbine : Siemens SWT – 2.3 MW

Provocari

Realizarea masuratorilor de conformitate si a integrarii bateriilor de condensatoare in zona Moldova Noua in conditii de IT 110 kV variabile ,+/- 3 kV functie de consumatorii industriali locali.