isce-logo

Teste de performanta pentru CHE Galceag

Descriere proiect

În anul 1980 a fost pusã în funcțiune centrala subteranã Gâlceag, care valorificã potențialul energetic înmagazinat în lacul Oașa. Hidrocentrala Gâlceag, de tip cavernã, cu aducțiunea principalã constituitã dintr-o galerie lungã de 8,2 km, este echipatã cu douã grupuri de tip Francis de 75 MW fiecare. De asemenea, prin intermediul Stației de pompare Gâlceag ce conține douã hidropompe cu putere de 10 MW fiecare, acumularea Oașa primește, tot suplimentar, și apele râului Cugirul Mare (zãgãzuite de barajul de la Canciu).

Provocari

Teste de performanta pentru CHE Galceag  2 HG * 75 MW  – Verificari si rapoarte tenice conform prevederilor procedurii:

1.1.COD:TEL-07.V OS-DN/280 :’’Verificarea functionarii grupurilor hidroelectrice si Hidroelectrice in reglaj primar’’

1.2. COD:TEL-07.V OS-DN /190 :’’Verificarea functionarii grupurilor hidroelectrice si Hidroelectrice in reglaj secundar’’